• Công ty thiết kế web Quang Minh Tech
  • Chúng tôi luôn sáng tạo để mang lại hiệu quả cho mỗi khách hàng.
avatar
Matt Cutts nói Google bỏ qua 100 liên kết trên mỗi trang

Matt Cutts đã đăng tải một video giải thích lý do tại sao Google không còn 100 liên kết trên mỗi trang hướng dẫn Webmaster.

Thực ra, phương châm này đã bị loại bỏ trước năm 2008 nhưng SEO và các webmaster vẫn nghĩ rằng có hơn 100 liên kết trên một trang là một nguyên nhân có thể dẫn đến một hình phạt.

Chi tiết »

No Comments Category:Quảng bá web, SEO, SEM and Thông tin seo
Tags:
 
avatar

Vài tuần trước đã được tuyệt vời. Google đã thực hiện một số thay đổi lớn và họ là một phần của một chiến lược dài hạn mà có nhiều thành phần.

Trong ngắn hạn, Google đang làm một công việc tuyệt vời của việc thúc đẩy mọi người ra khỏi chiến thuật dịch vụ SEO và hành vi hướng tới một cách tiếp cận chiến lược hơn.

Chi tiết »

No Comments Category:Quảng bá web, SEO, SEM and Thông tin seo
Tags:
 
avatar

 

Thẻ Nofollow là một cách để các quản trị viên website nói cho công cụ tìm kiếm không đi theo và không tính là một liên kết trỏ đến website khác. Vậy tại sao các quản trị viên website cần các liên kết và chèn thẻ rel="nofollow" như vậy? Đơn giản, làm như vậy có thể giúp họ tránh các vấn đề với công cụ tìm kiếm và tránh việc gây thất thoát rank website, và cũng không làm công cụ tìm kiếm hiểu nhầm rằng các website đang đi mua bán, trao đổi liên kết. Vì khi đặt liên kết, nó sẽ tác động đến việc xếp hạng website của Google và công cụ tìm kiếm.​

Chi tiết »

No Comments Category:Quảng bá web, SEO, SEM and Thông tin seo
Tags:
 
avatar

Ngày nay, nếu bạn không hiểu được các thuật toán xếp hạng của Google làm việc như nào, nó có thể gây ra nhiều khó khăn cho website của bạn. Bạn có thể làm giảm vị trí xếp hạng trang web của bạn rồi dần dần quên lãng nó đi. Vậy hãy chỉ cần hỏi những người mà đã ‘’phục hồi’’ dậy từ Penguin 1.0, chứ chưa cần kể đến 2.0.

Chi tiết »

No Comments Category:Quảng bá web, SEO, SEM and Thông tin seo
Tags:
 
avatar

Mặc dù Google nói rằng họ sẽ không xác nhận bất cứ bản cập nhật Panda nào, nhưng lần này họ đã trở lại và xác nhận rằng một bản cập nhật Panda mới đã được xuất bản vào ngày 18. Tuy nhiên, không giống như các bản cập nhật Panda trước đây, các Webmaster nhận ra rằng, nó không ảnh hưởng nhiều.

Chi tiết »

No Comments Category:Quảng bá web, SEO, SEM and Thông tin seo
Tags:
 
the Wrinkle and Co
 
 

Categories