• Công ty thiết kế web Quang Minh Tech
  • Chúng tôi luôn sáng tạo để mang lại hiệu quả cho mỗi khách hàng.
avatar

Bạn mở SQL Server Management Studio ra rồi Connect vào server của bạn. Bạn thấy trên dưới Menu bar có một nút "New Query", bạn chọn vào đó sẽ ra một nền SDI text để viết vào. Đây chính là môi trường mà chúng ta làm việc, kiểu như ngồi coding ấy mà. Bạn nhớ setup Northwind database vào nhé.

Chi tiết »

No Comments Category:Tutorials Database and Hướng dẫn học Transact-SQL
Tags:
 
the Wrinkle and Co
 
 

Categories